FR

Apotheek drukwerk

apotheken • artsen • tandartsen • dierenartsen • ziekenhuizen

OVER ONS

In 1912 koopt Adiel Van den Abeele zijn eerste drukpers.
Hij drukt letterlijk en figuurlijk onder de kerktoren van Zingem.

De koster – drukker verhuist in 1916 met zijn gezin naar Oudenaarde.

Sanderus drukkerij – uitgeverij is eind de jaren ‘40 een feit.
Adiel werkt samen met zijn zonen Jozef, Karel, Marcel, Paul, Jan en dochter Anne Marie in de drukkerij.
Met hun verscheidenheid aan talenten en met een enorme werkkracht wordt het bedrijf verder uitgebouwd.
Naast het reguliere drukwerk worden boeken, tijdschriften en kalenders gedrukt.

In de jaren ‘50 verhuist de drukkerij naar Remparden 27 te Oudenaarde.
Er wordt gestart met drukwerk voor artsen en apothekers, wat leidt tot de stap richting kartonnage.

De eerste medewerksters worden in dienst genomen.

Onder impuls van Erik Van den Abeele, kleinzoon van Adiel,  wordt de offset geïntroduceerd.

Het cliënteel voor de kartonnage breidt uit naar laboratoria en aanverwante bedrijven  waardoor Sanderus uitgroeit tot drukkerij kartonnage.
In 1966 volgt een verhuis naar Remparden 36.

Erik Van den Abeele en Machteld Van den Abeele nemen een belangrijke en toekomstgerichte beslissing die in 1998 resulteert in de verhuis naar de Ronseweg 65 (N60).
Deze stap zorgt voor een enorme ommezwaai in de bedrijfscultuur van Sanderus.

Voor het nieuw bedrijfsgebouw, ontworpen door architect Christian Kieckens, ontvangt Sanderus in 2000 de prijs voor het beste bedrijfsgebouw van het jaar.

Sinds 2010 wordt Sanderus geleid door Machteld Van den Abeele (derde generatie) en Lode Van den Abeele (vierde generatie).

Sanderus viert in 2012 honderd jaar drukken binnen de familie Van den Abeele. De tientallen genodigden zijn afstammelingen van Adiel Van den Abeele, medewerkers met hun gezinnen, oud-medewerkers, leveranciers, klanten en vrienden. Er zijn demonstraties in de productie en er is een tentoonstelling over de honderdjarige geschiedenis van de drukkerij.

Vandaag is Sanderus drukkerij kartonnage nog steeds een familiebedrijf met een veertigtal gemotiveerde medewerkers.
Sinds januari 2020 onder de dagelijkse leiding van Lode Van den Abeele en Siska Thomaes.

Met ervaring, kennis en enthousiasme zetten we samen in op kwaliteit en service, omdat we geloven dat dit dé toekomst is voor ons bedrijf.

Toekomst

Ook in de toekomst wil Sanderus op hoog niveau drukwerk blijven verzorgen, door continue te blijven investeren in machines, nieuwe technieken en gekwalificeerde medewerkers.

Verder willen we het aanspreekpunt blijven van onze doelgroep. Dit door ons nog meer toe te leggen op het beantwoorden van de noden en vragen binnen zowel de zorgsector als de industrie. Nieuwe ontwikkelingen binnen deze groepen gaan we dan ook nauwlettend in het oog houden.

Een optimale kwaliteit bieden aan onze klanten die centraal staan … daar gaan we voor !